• 注册
 • A19MOD A19MOD 关注:4799 内容:922

  【A19.3b6】取消霰弹弹药物块伤害MOD

 • 查看作者
 • 打赏作者
 • 当前位置: 七日杀中文网 > MOD下载 > A19MOD > 正文
  • A19MOD
  • 此MOD与其他类似大背包这样改UI的MOD兼容

   MOD安装教程传送门:我是一个传送门

   七日杀必看指南:《七日杀游玩指南》

   七日杀官方交流1群:605454809

   七日杀官方交流2群:686161125

   MOD技术交流群:772045955


   喜欢玩喷子的我经常用霰弹枪打坏心爱的农田,于是做了这个普通的小mod

   【A19.3b6】取消霰弹弹药物块伤害MOD

   【A19.3b6】取消霰弹弹药物块伤害MOD

   只修改了普通弹药和穿甲弹,破门弹没改

   真就用了两行超级超级超级简单的代码 [s-75] 

   【A19.3b6】取消霰弹弹药物块伤害MOD

   水经验系列 [s-75] 

   用枪打到方块还是会掉耐久,一发子弹掉1点耐久,但比原版好上太多了。

   隐藏内容需要付费才可以看见

   马上购买

   不会安装的可以百度安装方法,也可以看七日杀指南

  • 警长-吉姆灬66666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 沒心沒肺_666666666666
   拉黑 4周前 电脑端回复
  • Maka6666666666666666666
   拉黑 5天前 电脑端回复
  • 回复
   购买了付费内容
  • 拉黑 1月前 电脑端回复
  • 警长-吉姆灬66666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 回复

   谢谢分享


  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 警长-吉姆灬6666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 警长-吉姆灬 @陈昨夜 66666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 杰_154666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜@陈昨夜:谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜@陈昨夜 谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜@陈昨夜 谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • bvb小张666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 陈昨夜谢谢分享
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 岁寒_7226666666666666666
   拉黑 4周前 电脑端回复
  • 回复
   购买了付费内容
  • 警长-吉姆灬6666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏6666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 杰_154666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ㅤ_5296666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ㅤ_5296666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ㅤ_5296666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ⭐❤️想你6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ⭐❤️想你6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ⭐❤️想你6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 回复
   打赏了58金币
  • 警长-吉姆灬66666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏666666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 杰_154666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ⭐❤️想你666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 回复
   Lv.3
   6666
  • 警长-吉姆灬66666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 杰_154666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ⭐❤️想你6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 回复

   66666

  • 警长-吉姆灬6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏66666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 杰_154666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 回复
   Lv.1


  • 警长-吉姆灬6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏66666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏666666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 杰_154666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ⭐❤️想你6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 回复
   购买了付费内容
  • 警长-吉姆灬666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏66666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 杰_154666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ⭐❤️想你6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 回复
   Lv.1
   购买了付费内容
  • 警长-吉姆灬6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏66666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 节奏66666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 杰_154666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • ⭐❤️想你6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 柯爱国6666666666666
   拉黑 1月前 电脑端回复
  • 回复

   请登录之后再进行评论

   登录
   赞助广告位
  • 当前赞助广告位剩余:0 公益服展位:0 赞助广告位100元/月,公益服免费(需预定)

   分享网站

  • 实时动态
  • 繁体中文